BEHANDELOVEREENKOMST

 

Maak je een afspraak voor je zoon of dochter jonger dan 16 jaar dan heb ik toestemming nodig van beide ouders. Dit wordt voorgeschreven door de wet.

Behandelovereenkomst

 

Praktijk: Petra Versteegh

Naam behandelaar: Petra Versteegh

Adres praktijk: Grootgenhouterstraat 166 

6191 NW Beek

VBAG-licentienummer: 21606014

AGB-code: 90061771

RBCZ-code: 912167R

CBP-code: m1627088

 

 

Naam cliënt:

Adres:

Woonplaats:

Geb. datum:

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.

 • De therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.  

 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

 • Cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid.                                Naam waarnemer: Raha Nahid.

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult.

 • De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten bestaande uit een gesprek en een behandeling.

 • Tijdens elk consult wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

 • Een consult/behandeling duurt: 1 uur

 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

Betaling en kosten

 • De kosten van een consult bedraagt € 115,-.

 • De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 14 dagen te zijn voldaan.

 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de gehele behandeling. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

 • Stuur ontvangen declaraties zelf in naar de zorgverzekeraar. (Bewaar een kopie voor uzelf).

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

 

 

Datum:                                                                                              Plaats: Beek

 

Naam cliënt:                                                                                     Handtekening cliënt:

 

 

 

 

Indien de cliënt jonger is dan 16, zijn beide ouders verplicht de behandelovereenkomst te ondertekenen.

 

Naam ouder 1:                                                                                Handtekening ouder 1:

 

 

Naam ouder 2:                                                                                Handtekening ouder 2:

 

 

 

Naam therapeut:                                                                             Handtekening therapeut:

Petra Versteegh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensie

Ben je tevreden met de behandeling of een meting dan zou je me een plezier doen met het plaatsen van een recensie op facebook of google maps.